Egyesület

Az elmúlt évtizedek során hazánkban kialakult egy nemzetközi összehasonlításban is egyedül állónak tekinthető kézműves kultúra. Ezt a kultúrát szeretnénk megőrizni, újragondolni, a társadalom széles körében terjeszteni, és az így keletkezett kulturális értékeket hagyományteremtő szándékkal tovább örökíteni. Egyesületünk hivatásának tekinti, hogy ezen alkotók szakmai erkölcsi és gazdasági érdekeit képviselje. E gondolatok jegyében határoztuk el egyesületünk megalapítását. 


A Szövetség céljai

 • A magyar kézművesség méltó rangjának megteremtése megőrzése és tovább örökítése.
 • A hivatásukat magas színvonalon művelő magyar kézművesek, iparművészek, tárgyalkotók méltó szakmai, kulturális, gazdasági érdekképviselete.
 • Magyar kézműves hagyományok ápolása, a tradicionális kézműves termékek minőségi újragondolása a jelenkor igényeinek megfelelően.
 • A magyar kézművesség morális, etikai normáinak megteremtése és ezen szellemiség következetes képviselete.
 • Kézműves termékek és a kézműves alkotói életpálya megismertetése, népszerűsítése itthon és külföldön.
 • Környezettudatos viselkedés bemutatása, hulladékból, másodnyersanyagból értékes termékek előállítása.
 • Együttműködés hasonló célokat képviselő egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, múzeumokkal, kulturális intézményekkel.

Preambulum >>>


 Tagfelvétel

Az újonnan jelentkezõk az alábbi nyilatkozatokat kitöltve, aláírva, postai úton juttassák el a Szövetség címére:

2000 Szentendre, Dunaár u.1.

>>> Szándéknyilatkozat

>>> Belépési nyilatkozat

A felvételhez szükséges dokumentumok listáját az Alapszabályzat 1.sz.Melléklete tartalmazza:

1.sz Melléklet:

Rendes tag az Egyesületben olyan személy lehet, aki:

 • 18. életévét betöltötte, magyarországi telephellyel rendelkező, életvitel szerűen kézműves tevékenységgel foglalkozó természetes személy, vagy társaság
 • minimum 3 éve a szakmájában tevékenykedik
 • saját tervezésű és készítésű tárgyai százalékos aránya minimum 80% a kínált portékák között
 • rendelkezik adószámmal vagy vállalkozását igazoló irattal, és tevékenységi körében fel van tüntetve az adott termék(ek) gyárthatósága
 • saját műhellyel (cím+3 fotó), vagy bérelt műhellyel rendelkezik (bérleti szerződés másolata+3 fotó)
 • saját tervezésű tárgyakat készít, a termékek forma, motívum, színvilága, alapanyaga egységes összképet, harmóniát sugall
 • a kézműves termék stílusjegyei alapján a gyártója beazonosítható
 • 10 db fotó az általa készített és árusítani kívánt termékekről+ 3 db standfotó
 • rendelkezik a NIT vagy az Iparművészeti Lektorátus zsűri számával vagy MAOE / FISE tagsággal, vagy valamilyen szakmai díjjal
 • aláírásával igazolja, hogy az Etikai Kódex pontjait megismerte, és elfogadja
 • befizeti az éves tagdíjat
 • rövid, egy oldalas szakmai önéletrajzot készít, melyben ismerteti céljait, termékeit, (Termékeinek elhelyezése a XXI században népi iparművészetben, iparművészetben és a kézműves kultúrában)

Új tagként olyan személy jelentkezhet, aki az Egyesület két rendes tagjának ajánlásával bír. 

A feltételek részleges teljesítése esetén a tagfelvételrõl az Elnökség és az Etikai Bizottság elsõ fokon dönt. Elutasítás esetén a jelentkezõ a határozat közlésétõl számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a Közgyűlésnek, a végleges tagfelvételrõl másodfokon a Közgyűlés dönt.Az alapító tag az Alapító Okirat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a felsorolt követelményeknek megfelel. Amennyiben megállapítható, hogy a feltételeknek nem tesz eleget, vitás ügyét az Etikai Bizottság bírálja el.

Sikeres felvétel esetén egyszeri 30000 Ft. belépési díjat kell fizetni.                                                                        

Éves tagdíjunk  30000 Ft.


Beszámolók 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

 

 

 
We will support it soon
 
Pro
 
$ 2.99 / month
 • 1000+ embedded vimeo player sites supported
 • Support video downloading in more resolutions e.g. 4k, 2k, 1080p, etc.
 • Support for downloading private videos
 • Support for extracting audio
 • Unlimited downloads
 • Simple, one click to download
 
We will support it soon
 
Pro
 
$ 2.99 / month
 • 1000+ embedded vimeo player sites supported
 • Support video downloading in more resolutions e.g. 4k, 2k, 1080p, etc.
 • Support for downloading private videos
 • Support for extracting audio
 • Unlimited downloads
 • Simple, one click to download

2016 / 2021 © Magyar Kézműves Szövetség - Minden jog fenntartva | levél az egyesületnek | levél a webműhelynek